Manufacturers CZ Machines Guns VZ 58 SMG Bolt Release & Magazine Catch Pin
Bolt Release & Magazine Catch Pin

Bolt Release & Magazine Catch Pin

Bolt Release & Magazine Catch Pin
Manufacturer: CZ
Model: 58
Product #: 867820
Shipment prohibited outside USA.